Lapin kansa

Rovaniemen kaupungin liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen (ylh.) toimii seuraparlamentin sihteerinä. Harri Haavisto (vas.) on seuraparlamentin puheenjohtaja ja Mika Tikkanen varapuheenjohtaja.

Rovaniemen kaupunkiin on perustettu seuraparlamentti, joka toimii paikallisena liikunta- ja urheilutoimijoiden asiantuntijaryhmänä. Seuraparlamentin tavoitteena on lisätä seurojen ja kaupungin välistä sekä seurojen keskinäistä yhteistyötä. Parlamenttiin nimettiin 10 yhdistysten edustajaa. Urheiluseurojen lisäksi parlamentissa ovat mukana myös invalidijärjestön ja liikunnan aluejärjestön edustajat.

Seuraparlamentin tehtävänä on muun muassa urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten roolin ja merkityksen korostaminen osana kaupungin liikuntapalveluja, Rovaniemen liikuntaolosuhteiden kehittäminen, vaikuttaminen avustus-, vuoro- ja maksupolitiikkaan sekä erilaisten yhteistyömuotojen kehittäminen.

Yhteinen ääni kuuluu yksittäistä paremmin

Parlamentilla ei ole kaupunkiorganisaatiossa päätösvaltaa, mutta sen tarkoituksena on saada toimijoiden ääni aiempaa paremmin kuuluviin myös kaupungin päätöksentekoelimissä.

– Aiemmin seurat ovat yksittäin ja toisistaan erillään olleet yhteydessä kaupungin toimijoihin. Yhteinen ääni kuitenkin kuuluu paljon paremmin ja sillä on enemmän vaikutusta, kuvailee seuraparlamentin varapuheenjohtaja Mika Tikkanen Lapin Ampujista.

Tilojen saatavuus, käytettävyys ja hallinnan koordinointi ensimmäinen haaste

Liikunta- ja urheiluseuroille on valmistumassa kysely, jossa selvitetään toimijoiden näkemyksiä tärkeimmistä kehittämistarpeista liikunnan ja urheilun saralla Rovaniemellä. Tarveselvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana. Selvityksen myötä valitaan tärkeimmät kehittämiskohteet, jotka otetaan seuraparlamentissa työn alle.

– Ilman selvitystäkin tiedämme, että tiloihin liittyvät ne suurimmat ongelmat. Niin tilojen tarve, tilojen käytön suunnittelu kuin tilojen kunto ovat asioita, joihin meidän tulee yhdessä löytää ratkaisuja, kertoo Rovaniemen kaupungin liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen. Tilojen varausjärjestelmän kehittäminen seurojen tarpeita palvelevaksi on yksi ensimmäisistä tavoitteista, joihin seuraparlamentissa tartutaan.

– Lisäksi meidän on tärkeää päästä mukaan myös kaupungin uudisrakennushankkeisiin jo suunnitteluvaiheessa. Ettei enää rakennettaisi yhtään monitoimitaloa tai koulua, joiden liikuntatiloja ei pystytä syystä tai toisesta hyödyntämään myös seurojen toiminnassa, jatkaa seuraparlamentin puheenjohtajaksi valittu Harri Haavisto Lapin Lukosta.

Taustalla liikunnan kehittämisen toimenpidesuunnitelma

Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan lautakunta hyväksyi vuonna 2018 toimenpidesuunnitelman, jonka perusteella liikuntapalveluita kaupungissa kehitetään. Kehittämistyön tavoitteena on liikunnan lisääminen kaikissa ikäryhmissä sekä liikunnan ja urheilun aseman vahvistaminen yhteistyöllä.

– Seuraparlamentteja toimii tällä hetkellä noin 15 eri paikkakunnalla. Tämä hyväksi havaittu toimintamalli haluttiin myös Rovaniemellä ottaa käyttöön, taustoittaa liikuntajohtaja Hämäläinen.

– Käytännössä tiiviimpi yhteistyö eri toimijoiden välillä voi mahdollistaa myös aivan uusia toimintamalleja. Esimerkiksi lasten liikkumista voidaan edistää matalan kynnyksen kokeiluilla tai voidaan vaikkapa ostaa ohjauspalveluita seuroilta, Hämäläinen jatkaa.

Kaupungin lakisääteinen tehtävä on edistää kuntalaisten liikunnan harrastamisen yleisiä edellytyksiä ja siten ihmisten hyvinvointia.

– Seuraparlamentti puolestaan voi nostaa esille myös huippu-urheilun merkityksen kaupungille. Meillä on valtavasti huipputason tekijöitä, jotka toimivat esikuvina nuorille. Huippu-urheilulla on myös merkittävä rooli kaupungin elinvoimaisuuden näkökulmasta, avaa parlamentin puheenjohtaja Haavisto.

Lähde: https://www.lapinkansa.fi/urheilu/seuraparlamentti-edistaa-liikunta-ja-urheilutoimijoiden-valista-yhteistyota-rovaniemella-3591593