SEURAN ARVOT

AVOIMUUS

 • Avoimuus seuran toiminnassa tarkoittaa sitä, että kaikki toiminta ja päätöksen teko on läpinäkyvää, luottamuksen arvoista ja pyrkii tasapuoliseen kohteluun.
 • Seuran toiminta on kaikille avointa ja siinä korostetaan yhteisöllisyyttä ja ME-henkisyyttä.
 • Seuran toiminnassa korostetaan yhteistyön tekemistä.

JATKUVA KEHITTYMINEN

 • Jatkuva kehittyminen tarkoittaa kestävän toimintapohjan ylläpitämistä. Tätä arvioidaan taloudellisuuden, jatkuvuuden, laadun sekä turvallisuuden näkökulmasta.
 • Seuran toiminta perustuu oppivan yhteisön toimintamalliin, jonka tavoitteena on kehittää seuraa ja sen toimintatapoja ennakkoluulottomasti tarpeiden sekä resurssien mukaan.

LIIKUNNAN ILO

 • Liikunnan ilo on jokaisen liikkujan oikeus.
 • Seura mahdollistaa eritasoisen liikunnan harrastamisen sekä kilpa- että harrasteryhmissä eri ikäluokille.
 • Seura mahdollistaa monipuolisen toiminnan ja onnistumisen kokemukset.
 • Seuran tavoitteena on, että liikunnasta muodostuisi lajin harrastajille elämäntapa koko eliniäksi.
 • Päätöksenteon tulee tukea/mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan omaksuminen kaikissa ikäluokissa.
 • Liikunnan ilo tukee harrastajan liikunnallista elämäntapaa.

TOIMINTA HARJOITUKSISSA

Suunnitelmallisuus

 • Kausisuunnitelma; jakso ja viikkokohtainen
 • Seuran valmennuslinjan mukainen toiminta
 • Joukkue- ja pelaajakohtainen tavoitteen asettelu
 • CoachToolsin hyödyntäminen pelaajakohtaisessa seurannassa

Harjoitusten tehokkuus

 • Pelaaja saa tarpeeksi liikettä harjoituksissa
 • Pelaajan tehokas liikkumisaika 60min harjoituksessa on vähintään 25 minuuttia
 • Jonottaminen ei kehitä

Vuorovaikutus

 • Vuorovaikutus pelaajien ja valmentajien kesken
 • Vuorovaikutus palautteenannon ja ilmapiirin näkökulmasta