Kokouksessa päätettäviä asioita

 • Seuran sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat
 • Päätetään seuran hallitus
 • Hyväksytään toimintakertomus 2019-2020, toimintasuunnitelma 2020-2021 sekä tulo- ja menoarvio 2020-2021
 • Sääntömuutosesitykset:
  • 6 § Seuran hallinto
   Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.
  • 10 § Seuran kokousten koollekutsuminenKutsu varsinaiseen kokoukseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla ja seuran jäsenille kuukausikirjeessä.

 

Esityslista_vuosikokous_27082020