Santa´s Unitedin valmennuslinjan luomisprosessi

Syyskauden alussa seurassa Valmennuspäällikön tehtävissä aloittaneen Aleksi Mustosen työnkuvan tärkeimpänä tehtävänä on tukea valmentajien päivittäistä valmennustyötä sekä luoda seuralle yhtenäinen valmennuslinja yhdessä Nuorisopäällikkö Eetu Putkisen ja seuran valmentajien kanssa.

Alkukauden aikana Aleksi on tutustunut jokaiseen joukkueeseen jonka pohjalta päädyimme ratkaisuun lähteä luomaan valmennuslinjaa yhdessä valmentajien kanssa valmentajaklubien yhteydessä.

Valmennuslinjan sisältö koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

Toimintakulttuuri

Pelaajapolku

Valmentajanpolku

Taitoharjoittelu

Fysiikkaharjoittelu

Psyykkinen/Sosiaalinen valmius

Hyökkäyspelaamisen periaatteet

Puolustuspelaamisen periaatteet

Hyökkäys/puolustus pelaaminen tavoitteet

Hyökkäys/puolustus pelaaminen tavoitteet

Taktinen johtaminen

Ensimmäiset valmentaklubit järjestettiin 18.11.2020 kilpajoukkueiden valmentajille ja 8.12.2020 G-F ja kerhovalmentajille.

Ensimmäisen tapaamisen aiheena oli valmennuslinjan luomisprosessin läpikäynti ja Santa´s Unitedin toimintakulttuuri työpaja.

Valmennuslinjan luomisprosessi rakentuu valmentaklubien ympärille joita järjestetään kauden aikana neljä kertaa kilpajoukkueiden valmentajille ja kolme kertaa kerho/G-F junioreiden valmentajille.

Valmennusklubien aikana pureudumme pala palalta valmennuslinjan sisältöön ja koulutamme tärkeimmät kokonaisuudet joiden ympärille valmennuslinja rakentuu.

Valmentajaklubin aiheen mukaiset kehityskohteet ja tärkeimmät elementit viedään käytäntöön päivittäiseen valmennukseen. Tämän lisäksi jokainen valmentaja pääsee seuraamaan muiden joukkueidemme harjoituksia ja keräämään tietoa harjoituksista seurantalomakkeiden avulla. Seurannan jälkeen kokoonnumme yhdessä valmentajan, seuranneiden valmentajien ja seuran Valmennus/Nuorisopäällikön kanssa käymään läpi mitä havaintoja harjoituksista on löydetty ja millaisia kehitysidoita valmentajalle pystytään antamaan jatkoa varten.

Harjoitus ja seuranta jakson jälkeen valmennuspäällikkö kokoaa kaikkien seurattujen harjoitusten seurantalomakkeet yhteen ja raportoi tulokset ja kirjaa onnistuneet toteutukset valmennuslinjaukseen.

Näin pääsemme rakentamaan yhtenäistä valmennuslinjaa osallistaen kaikki seuran valmentajat ja työtekijät kehitystyöhön.

Kilpajoukkueiden toimintakulttuuri työpajassa tehtävänä oli lähteä pohtimaan mistä elementeistä hyvät harjoitukset koostuvat ja kuinka pystymme kehittämään seuran toimintakulttuuria tehokkaasti harjoitusten yhteydessä. Lopputuloksena laadimme yhdessä harjoittelun seurantalomakkeen jonka avulla jokainen jokainen valmentaja pääsee havainnoimaan seuran muiden joukkueiden toimintaa sekä saa lisää silmäpareja omien harjoitustensa havainnointiin ja avuksi oman toiminnan kehittämiseen.

Kolme isoa keihäänkärkeä, jotka nousivat pienryhmä työskentelyn pohjalta tärkeimmiksi harjoitusten onnistuneessa läpiviennissä olivat Suunnitelmallisuus/Tavoitteen asettelu, Harjoitusten tehokkuus sekä Vuorovaikutus pelaajien ja valmentajien kesken palautteenannon ja ilmapiirin näkökulmasta.

Loppullisen tuotoksen harjoittelun seuranta lomakkeesta löydät artikkelin lopun liitteistä.

G-F ja kerhovalmentajien työpajassa luotiin harjoituskokonaisuuksia tavoitteen asettelun, harjoite sisältöjen sekä palautteen näkökulmasta. Jokainen harjoitus suunniteltiin siten että valitsimme kolmesta aihealueesta tavoitteet joiden ympärille rakentui harjoituskokonaisuus. Osa-alueet ovat Lajitaidot, Liikunnalliset perustaidot ja Pelin opettaminen.

Lopuksi jokaisen ryhmän valmentajat pääsivät suunnittelemaan tavoitteiden pohjalta kevät kauden kausisuunnitelman, jotka pääsevät käytäntöön heti joulutauon jälkeen.

Materiaalit G-F ja kerhovalmentajien työpajasta löydät täältä!

Seuraava valmentajaklubi sarjajoukkueiden valmentajille järjestetään 14.12.2020 ja G-F ja kerhovalmentajille helmikuussa 2021, jolloin pääsemme tarkastelemaan miten asiat ovat lähteneet etenemään joukkuidemme toiminnassa ja ottamaan uuden askeleen kohti huippuvalmennuksen saloja!

-Santa´s United

Liitteet:

Harjoituksen seurantalomake PDF