Seuran ylimääräinen kokous 28.9.2022 kello 17.00 Keltakankaan liikuntahallilla kokoustilassa.

 

Osoite Keltakangas 1, 96300 Rovaniemi.

Tarvittaessa ota yhteyttä toiminnanjohtajaan 044-972 5910.

 

Esityslistalla

 

  • Puheenjohtajan valinta
  • Sääntömuutokset

 

Sääntömuutosesitykset:

HOX! Tämän hetken säännöt luettavissa materiaalipankista.

 

6 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

 

7 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kaksi yhdessä tai joku yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan tai hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Seuran toiminta- ja tilikausi alkaa 1. päivä kesäkuuta ja päättyy seuraavana vuonna 31.päivä toukokuuta. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

11 § Seuran vuosikokous

9. valitaan seuran jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä enintään kolme (3) varajäsentä seuraavalle toimintakaudelle.